Lekcja pokazowa

Jeśli chcecie sprawdzić jak pracujemy i uczymy, to zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe. 

Zajęcia odbędą się w szkole na Jarotach (8-10. września) oraz w Cezalu (22 – 23. września).